Metoda NIA dr Ashkara.

Choroby, Porady, Zdrowie | 0 komentarzy

HIVDr Ashkar proponuje przetestowaną na sobie i wielu innych metodę nazwaną przez siebie NIA – Neutral Infection Absorption – Metoda Wchłaniania Naturalnej Infekcji.

Opiera się ona przede wszystkim na oczyszczeniu krwi z krążących w niej (czyli obecnych w całym organizmie) karcynogenów. Jako przyczynę powstawania raka wskazuje właśnie karcynogeny, które muszą być bezwzględnie usunięte z organizmu żeby można było mówić o wyleczeniu z raka.

Chemioterapia likwiduje jedynie skutek, czyli chore komórki zaatakowane przez raka, jednak nie likwiduje przyczyny.

Za pomocą tej metody można wyleczyć (jak podaje dr Ashakar) nie tylko raka, ale również HIV, reumatoidalne zapalenie stawów i wiele innych chorób.

KARCYNOGEN (kancerogen) – czynnik rakotwórczy, chemiczny lub fizyczny związek wpływający na rozwój procesu nowotworowego. Do czynników karcynogennych zaliczamy czynniki środowiskowe, pokarmowe, palenie papierosów, chemikalia, napromieniowanie, infekcje wirusowe, czynniki genetyczne. W indukcji nowotworów bierze udział wiele mechanizmów i jest to proces wieloetapowy.

Karcynogeny można podzielić na: genotoksyczne – uszkadzające geny, są to związki działające bezpośrednio – pierwotne karcynogeny, prokarcynogeny; epigenetyczne do tej grupy zalicza się związki, dla których nie ma dowodu ich działania karcynogennego, np. niektóre hormony, związki immunosupresyjne, promienie X, niektóre leki (leki alkilujące). Do głównych zagrożeń karcynogennych zaliczamy: procesy produkcyjne (produkcję koksu, huty miedzi, kopalnie uranu, przetwórstwo berylu, chromu, niklu, węgla), narażenie chemiczne (azbest, smoła pogazowa, sadze, gaz musztardowy, węglowodory aromatyczne), czynniki środowiskowe (radon i jego produkty rozpadu), nawyki kulturowe (palenie tytoniu). Wykazano wyraźny wpływ niektórych zakładów przemysłowych na środowisko zewnętrzne. W przypadku koncentracji przemysłu chemicznego dochodzi do wzrostu zachorowania na nowotwory. Wrażliwość ludzi na czynniki karcynogenne jest różna i uwarunkowana genetycznie.

PODZIAŁ karcynogenów:
(źródło: Wikipedia)

Karcynogeny fizyczne:

-promieniowanie jonizujące
-promieniowanie UV

Karcynogeny chemiczne:

-arsen (→ rak wątroby i oskrzeli),
-azbest (→ rak oskrzeli i śródbłoniak),
-aminy aromatyczne (→ rak pęcherza),
-benzen (→ białaczki),
-nikiel (→ rak oskrzeli i zatok przynosowych),
-chlorek winylu (→ rak wątrobowokomórkowy),
-alkohol (→ rak jamy ustnej, przełyku i krtani),
-alkilowane cytostatyki (→ białaczki),
-stilbestrol – DES (→ gruczolak wątroby, rak pochwy),
-oxymetholon – syntetyczny androgen (→ rak wątroby),
-thorotrast – kontrast do analizy rentgenowskiej (→ naczyniomięsak),
-związki powstające w czasie niepełnego spalenia (niekoniecznie papierosów), wskutek zbyt małej ilości tlenu:
*wolne rodniki
*związki aromatyczne: substancje smoliste (w tym węglowodory aromatyczne – antraceny, benzopiren), aminy aromatyczne, nitrozaminy
-dioksyny
-aflatoksyna – wytwarzana przez pleśń z rodzaju Aspergillus

Karcynogeny biologiczne:

Zwiększone ryzyko zachorowania na nowotwory, nie wynikające z ingerencji w materiał genetyczny jest związane z takimi patogenami jak: HIV – sam nie jest wirusem onkogennym, ale zwiększa ryzyka wystąpienia różnych nowotworów z powodu obniżenia odporności organizmu, który słabiej zwalcza komórki nowotworowe, a także w związku z transaktywacją innych, onkogennych wirusów (HPV i Epsteina-Barr)

Schistosoma haematobium – zwiększone ryzyko raka pęcherza moczowego (ze względu na zwiększoną proliferację nabłonka urotelialnego)

Helicobacter pylori – prawdopodobnie (niepotwierdzone) zwiększone ryzyko chłoniaka żołądka z komórek B, a także raka żołądka.

Wirusy onkogenne:

HHV-8 – herpeswirus 8 – mięsak Kaposiego
HPV – Ludzki wirus brodawczaka – rak szyjki macicy, rak sromu, rak prącia
HBV, HCV – Wirus zapalenia wątroby typu B i C – rak wątrobowokomórkowy
EBV – Wirus Epsteina-Barr – ziarnica złośliwa (prawdopodobnie), rak jamy nosowo-gardłowej, chłoniak Burkitta, niektóre rzadkie postacie chłoniaków
HTLV-I i HTLV-II – ostra białaczka z limfocytów T

Spożycie alkoholu:

Spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko wystąpienia różnych rodzajów raka, ale mechanizm, przez jaki etanol miałby zwiększać to prawdopodobieństwo, nie jest znany. Jednym z mechanizmów może być zwiększenie proliferacji komórek wskutek uszkodzenia nabłonka.

W 2005 roku wykazano na modelach eksperymentalnych, że pod wpływem etanolu dochodzi w nowotworach do zwiększenia produkcji śródbłonkowego czynnika wzrostu naczyń (VEGF) oraz czynnika angiogennego, co wskazuje dodatkowy mechanizm przyczyniający się do lepszego wzrostu nowotworów.

W Polsce obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 roku w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 201 poz.1674).

KONTAKT dla osób zainteresowanych terapią:

Osoby zainteresowane terapią dr Ashkara w celach profilaktycznych lub leczniczych proszone są o kontakt emailowy: [email protected] lub telefoniczny: 791 767 840.
Bezpośredni kontakt z dr Ashkarem (po angielsku): [email protected]

Źródło:
http://www.vismaya-maitreya.pl/naturalne_leczenie_metoda_nia_dr_ashkara.html

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

0
    0
    Twój Koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu