Dlaczego musimy chorować i umierać na raka?

Dr Jerzy Jaśkowski, Porady | 1 komentarz

dr J.Jaśkowski
Edukuj i informuj całe masy ludności..
One są jedyną pewną formą przetrwania naszej szeroko rozumianej wolności.

Oj ! Namnożyło nam się specjalistów od raka zwanych onkologami. Ciekawe tak naprawdę jest, w jakim celu powstają te wszelkiej maści stowarzyszenia onkologiczne, czy Różowej Wstążeczki, będące tylko i wyłącznie tubami reklamowymi koncernów farmakologicznych.
Proszę zauważyć, w polskich szpitalach brak jakichkolwiek nawet podstawowych informacji na proste tematy takie jak: ilu chorych z jakimi nowotworami leczono w danej jednostce szpitalnej?
Ilu chorych przeżyło leczenie dłużej aniżeli miesiąc, rok, pięć lat czy 10 lat?
Ilu chorych po leczeniu w danym szpitalu powróciło do pracy?

I mamy problem.
Jeżeli wszystkie szpitale muszą wypełniać procedury NFZ, to na jakiej podstawie jedne są rzekomo lepsze od drugich? Mają więcej telewizorów kolorowych?
Jeżeli za całym tym bajzlem onkologicznych stoją koncerny sprzedajace cytostatyki, to na jakiej podstawie biedny chory, czy lekarz ma posiadać wiedzę na temat skuteczności reklamowanej metody?
Proszę zauważyć, że żadna klinika onkologiczna, będąca przecież szpitalem na prawach uniwersyteckich, nie chwali się wynikami badań z jakiego rejonu ma największy napływ chorych z rakiem.
Żadne kliniki onkologiczne, czy także Wojewódzkie Centra Onkologii, na swoich stronach interentowych nie publikują map rejonów, w których liczba chorych jest niepokojąco duża.
Nie jestem gołosłowny.
W latach 1990 – tych, kierowałem zespołem, który miał opracować dane wskazujące przyczyny gwałtownego wzrostu zachorowań na nowotwory w regionie pomorskim.
Przypomnę, w chwili kiedy rozpoczynaliśmy badania w gdańskiem chorowało na raka ok. 3000 ludzi rocznie, a umierało ok. 1500. Po 10 latach liczba zachorowań wzrosła do 17500, a liczba zgonów do 5000.
Nasze badania ujawniły główną przyczynę tych zachorowań. Były to Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych, usytuowane w centum miasta i działajace bez zezwolenia od ponad dekad.
Co zrobił wojewoda?
Oczywiście zgadłeś Sz.Czytelniku, natychmiast chciał rozwiązać nasz zespół i zlikwidować pierwszą w Polsce Poradnię Medycyny Środowiskowej.
Zespół tak zwyczajnie zlikwidować się nie dał i opublikował wyniki badań w formie książkowej.pt: „Stan zdrowia Dzieci w Gdańskiem”
Żadna grupa radnych, chociaż dostali egzemplarze do ręki, nie wyciągnęła wniosków z otrzymanych wyników badań. Wolą chorować i umierać za „100” złotych więcej.

Podobnie onkolodzy, dalej szpikują chemią chorych pomimo posiadanych prac udowadniających, że chory leczony chemioterapią umiera średnio po ok. 3.5 latach, a nie leczony cytostatykami chory żyje 13.5 roku.
Tak samo, do dnia dzisiejszego, NFZ wydaje publiczne pieniądze na badania mammograficzne, chociaż udowodniono bezspornie, że po otrzymaniu ok. 10 takich dawek pojawienie się nowotworu sutka jest pewne.
Nadal żaden onkolog nie sprawdza u kobiet poziomu 25OHD, chociaż od 20 lat wiadomo, że poziom tej witaminy ma niezwykle istotne znaczenie w zapobieganiu i leczeniu raka piersi.

Gdańsk bez watpienia zasługuje na uwagę, ponieważ to właśnie w Gdańsku śp. dr Jerzy Pucek jako pierwszy w Polsce zwrócił uwagę na toksyczne domy z tzw. płyty. Jego wieloletnia walka skończyła się wraz ze śmiercią Doktora, po naradzie w KW PZPR [zawałem].
Potem przyszły lata 80- te i stan wojenny, o sprawie zapomniano do dnia dzisiejszego. Żadna placówka, z nazwy naukowa, nie kontynuowała badań dr Pucka.
Sam musisz odpowiedzieć sobie Sz. Czytelniku z jakiej przyczyny tzw. Ośrodki Naukowe nie są zainteresowane wyjaśnieniem problemu wzrostu zachorowań na raka w Polsce?
Jeżeli nie możemy uzyskać odpowiedzi na to proste pytanie od opłacanych przez społeczeństwo placówek, to może w innych krajach znajdują się Ośrodki i ludzie, którym zależy na ujawnieniu prawdy ?
Nawet WHO ujawniło ostatnio, że na każde 4 zgony jeden jest spowodowany skażeniem środowiska. Badania amerykańskie ujawniły, że liczba zgonów na raka w regionach o mocnych skażeniu środowiska jest o 39 przypadków na 100 000 mieszkańców większa , w porównaniu z powiatami , w których skażenie środowiska jest niskie.
Ukazała się także publikacja dr Lee Cowdena z ACIM, udowadniająca, że więcej ludzi umiera z powodu leczenia raka, aniżeli z powodu samego raka.
Sadzę, że polskojęzyczne publikatory, niemieckich właścicieli pod amerykańskim zarządem do 2099 roku, nieprędko to opublikują i nagłośnią. Przecież głównymi firmami produkującymi chemię do rzekomego zwalczania raka są firmy amerykańskie.
Ad rem.
Raport WHO podaje cztery główne źródła toksycznych ekspozycji:
*zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach,
*skażona woda,
*toksyczne środki stosowane w rolnictwie i ogrodnictwie,
*wyposażenie mieszkań,
*zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach.

Musisz samprzyznać Dobry Człeku, że po zamianie Ciebie w Biologicznego Robota prawie 80 – 90 % doby przebywasz w zamkniętych pomieszczeniach.
Nasze badania wykazały, że brak jakiegokolwiek sposobu usuwania dwutlenku węgla z pomieszczeń. Rekupelatory są nieznane polskim budowlańcom, nie wspominając o architektach.
Pomiary wykonane w szkołach, także prywatnych, wskazują, że w sali szkolnej poziom CO2 już po 30 minutach lekcji, przewyższa dopuszczalne przez Unię Europejską normy bezpieczeństwa.
Poziom dopuszczalny to do 1000 ppm, poziom mierzalny to 5000 ppm. Okazuje się także, że większość San – epidów nie posiada nawet mierników do pomiaru dwutlenku węgla.
San-epidy nie badają także poziomu jonizacji powietrza w pomieszczeniach. Norma koncentracji aerojonów, to do 100 000 par w cm3. W szkołach koncentracja aerojonów przekracza 2 do 3 milionów par.
Za stan sanitarny pomieszczeń publicznych odpowiada GIS. Możesz sprawdzić na stronach tej jeszcze państwowej instytucji, że żadnych informacji o skażeniu dwutlenkiem węgla, czy aerojonami nie znajdziesz.

GIS woli handelek szczepionkami. Zysk większy i nie trzeba się narażać potentatom przemysłowym.
Badania udowadniają, że poziom związków toksycznych w pomieszczeniach może być 5 razy wyższy aniżeli na zewnątrz.
Powietrze złej jakości uszkadza wiele narządów, w tym serce, mózg, płuca. Jak wiadomo, zawał serca występuje po zmianie lokalnej ph w mięśniu serca o jedną dziesiątą stopnia.
Skażenie pomieszczeń jest tak silne, że związki toksyczne znajdujące sie w pomieszczeniach są mierzalne w moczu przebywających w nich ludzi. Aż 91% próbek moczu wykazało metabolity TDCIPP, a 83% miało metabolity TPHP.
Aż 90% Amerykanów ma w organizmie substancje zmniejszające palność materiałów i mebli. Bardzo niepokojący jest również fakt, że u dzieci poziom tych toksyn jest aż 5 razy wyższy, aniżeli u ich matek.
Już ponad 100 lat temu wykazano, że wymiana powietrza w pomieszczeniach powinna się odbywać z prędkością 25 m3 na osobę na godzinę. Dla dzieci i młodzieży powinna szybkość wymiany wynosić 40 m3/h. W nazistowskiej partii stwierdzono, że ludzie kierujący narodem, powinni przebywać w pomieszczeniach, w których prędkość wymiany wynosi 70 m3/h. Człowiek podejmujący poważne decyzje, nie może mieć wody sodowej w mózgu.

Oczywiście, po zmianach w 1944 roku i wymordowaniu 75% polskich profesorów, 56% polskich lekarzy oraz 27% polskich nauczcieli i 28% polskich inżynierów w MORDACH KATYŃSKICH, czyli wymordowaniu polskiej inteligencji „zapomniano” o tych badaniach. Zapomniano nawet o nagrodzie Nobla dla odkrywcy przyczyn raka – Wrburgu [1930r] i obecnie opowiada się dyrdymały na ten temat [ Zbrodnia na Morzu Białym 1940].
Cóż, jesteśmy kondominium City of London Corporations.

RADA
Musisz więc Dobry Człeku w zasadniczy sposób ograniczyć tzw. chemię domową, doskonałymi środkami do utrzymania czystości są nie te kupowane w sklepach, ale ocet jabłkowy – lodówki – szafki, woda i mydło – podłoga – łazienka, soda, do innych przedmiotów. W żadnym przypadku nie używaj tzw. środków zapachowych, szczególnie, jeżeli w mieszkaniu przebywają małe dzieci.

Woda w mieszkaniach.
Jeżeli woda jest z ujęć tzw. komunalnych, gdzie w większości przypadków stosują do dezynfekcji chlor, może ona wpływać na jakość powietrza. Chlor z toalet, pryszniców, wanien, pozostaje w powietrzu. Po odparowaniu gazowy chlor może powodować astmę, zapalenia dróg oddechowych i alergie tzw. chloracne.
Leczyłem takie dzieci z ranami skórnymi po kąpieli w wodzie silnie chlorowanej. Jest to od lat 70 -tych ubiegłego wieku nazywane chloracne. Twarzy nie należy myć wodą z kranu, tylko po odparowaniu.
Dostawcy wody nie są zobowiązani do badań pestycydów i herbicydów.

Pestycydy i herbicydy.
Pomimo posiadania i utrzymywania przez społeczeństwo kilku instytucji państwowych do kontroli tego, co się sprzedaje w sklepach np. GIS, czy san- epidy, na rynku znajduję się masa produktów zawierających toksyczne substancje.
Udowodniono, że w przydomowych ogródkach i na działkach używa się ponad 10 razy więcej herbicydów, aniżeli w rolnictwie.
W USA używa sie ok. 45 milionów kilogramów herbicydów do pielęgnacji ogródków.
Glifosat [aktywna substancja w preparacie zwanym Randapem] 2-4 -D został sklasyfikowany jako możliwie rakotwórczy, przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem, ze względu na jego zdolność wywoływania uszkodzeń genetycznych. Dodatkowo ten związek powoduje występowanie niskiej liczby plemników, uszkodzenie dróg rodnych, zmniejszenie wielkości płodów i raka.

Czy znasz chociaż jeden ośrodek onkologiczny w Polsce, który uświadamiałby społeczeństwo o tych faktach?
Czy znasz wystąpienie publiczne, chociaż jednego onkologa z żądaniem zaniechania stosowania tych rakotwórczych związków, czy chociażby wstrzymania sprzedaży do czasów wyjaśnienia sprawy?.
Czy znasz wystąpienie chociaż jednego onkologa, który by publicznie ostrzegał o możliwości wystąpienia określonych chorób czy raka?
Czy znasz chociaż jedną stronę interentową San-epidów i GIS – u zamieszczającą informacje o podanych wyżej faktach?
Od razu musisz sobie sam odpowiedzieć dlaczego owi ludzie biorą społeczne pieniądze i milczą.
Na marginesie pragnę jeszcze ostrzec przed kupowaniem produktów rzekomo niepalnych, czyli impregnowanych środkami chemicznymi utrudniającymi palenie się.
Substancjami zmniejszającymi palność są impregnowane np. materace, pościel, dywany. Tak więc możesz się podtruwać we własnej sypialni.
Moja rada:
– nie kupować nic do spania z wyjątkiem wełnianych produktów. Żadnych tam piankowych materacy,
– spać przy otwartym oknie.
Pamiętaj, większość zawałów, czy wylewów ma miejsce w godzinach rannych, kiedy koncentracja dwutlenku węgla i innych toksyn osiaga maksimum.
O tym, że San – epidy i Główny Inspektor Sanitarny nie stoją na straży szeroko rozumianej higieny, albo podlegają innym ośrodkom decyzyjnym, a nie państwu polskiemu, świadczy kilka poniższych przykładów: – na żadnej stronie tych instytucji nie ma śladu informacji o chemtrialsach, czyli trwałych smugach, jakimi jest obsypywana polska ziemia i całe społeczeństwo – na żadnej stronie internetowej tych instytucji nie ma ostrzeżenia o nowej chorobie MORGALLENS – na żadnej stronie internetowej tych instytucji nie ma słowa ostrzeżenia jak skażona jest pestycydami i herbicydami żywność, sprzedawana przez koncerny zagraniczne w Polsce.
Zamiast tego widzimy tylko reklamy sprzedaży szczepionek produkcji koncernów zagranicznych.
O tym, że PiS nie ma kadr, świadczy utrzymywanie dyrektora GIS z poprzedniego nadania PO. Albo świadczy to o tym, że to jedna i ta sama grupa pod dwoma różnymi nazwami.
Sam widzisz i sam już rozumiesz komu to służy.
Za mercola.com.

Dzięki uprzejmości i za zgodą
dr Jerzego Jaśkowskiego
[email protected]

1 komentarz

 1. Mateusz

  Zgadzam się z tym artykułem! Onkolodzy nie informują o przyczynach czy alternatywnych metodach leczenia, które nie mają skutków ubocznych i LECZĄ. Mi pomaga kuracja ziołowa czystek, wrotycz, ostropest, len, morele i wiele innych witamin, suplementów diety oraz mój faworyt czyli konopie

  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

0
  0
  Twój Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu