Ogłupianie Polaków trwa – Rotawirusy.

Choroby, Dr Jerzy Jaśkowski, Porady | 0 komentarzy

klamstwoGrabież staje się sposobem na życie dla grupy ludzi żyjących razem w społeczeństwie, tworząc dla siebie system prawny, który upoważnia ich, i kodeks moralny, który gloryfikuje to. Frederic Bastiat.

Pamiętaj: Leczenie jest zawsze sprawą indywidualną chorego. Ustawy medyczne służą handlarzom i specsłużbom w celu lepszego zniewolenia człowieka [politycznego/ekonomicznego].

Z rozbawieniem czytam tzw. artykuły, pojawiające się w periodykach przemysłu farmaceutycznego, nie wiadomo dlaczego zwane naukowymi, szczególnie w Medycynie Praktycznej, sponsorowanej przez głównych producentów szczepionek. W dodatku zupełnie niezrozumiałym jest fakt uznawania przez Ministerstwo Zdrowia tej reklamówki za czasopismo naukowe.

Dlaczego czytam z rozbawieniem?

Z prostej przyczyny, bo widzę, jak w okresie jednej, czy dwu dekad, stwarza się nieistniejące choroby, a Roboty Biologiczne bezmyślnie wykonują procedury narzucone przez urzędników. Wartość merytoryczna tych prac jest poniżej szkoły podstawowej w naukach medycznych, coś takiego jak wstęp dla pielęgniarek, a Ministerstwo traktuje to jak materiały doskonalące dla lekarzy, czyli podyplomowe. Może wg nomenklatury medycyny rockefellerowskiej…

Przykładowo, Ministerstwo rozpoczęło kampanię dezinformacyjną na temat rzekomo kolejnego zagrożenia, jakim są rotawirusy. Tymczasem przegląd podręczników z chorób zakaźnych i medycyny klinicznej wskazuje na coś zupełnie innego. Oksfordzki Podręcznik Medycyny Klinicznej w ogóle nie posiada hasła Rotawirusy. Podobnie brak większych informacji w podręczniku M.R. Dambropt: „Konsultacje Kliniczne”. Znajdujemy jedno zdanie na str. 36:

Biegunki ostre:
Ostra biegunka wirusowa, najczęstsza postać, zwykle trwa 1-3 dni i ustępuje samoistnie!!!
Leczeni, po 12 godzinach podawać ryż, pieczone ziemniaki.
Ja doradzam szklankę kwaśnego mleka od krowy co 4-5 godzin, w żadnym przypadku nie pić nic z kartoników, czy folii. To samo w Podręczniku PZWL Choroby Zakaźne, również brak informacji.

Czyli to, co specjaliści jeszcze dwie dekady wstecz uważali za nieważne, czy mało ważne w patologii chorób dziecięcych, czy dorosłych, po 20 latach prania mózgów adeptom sztuki medycznej, urosło do takiej wielkości, że koniecznie trzeba przymusowo wszystkie dzieci szczepić. Proszę zauważyć, że zrobiono to praktycznie bez oporu środowiska lekarskiego, które w teorii, jak widać, miało stać na straży zdrowia społeczeństwa. Jak widzimy, to ogłupianie medyków dzieje się za całkowitą aprobatą Izb Lekarskich.

W żadnym biuletynie Izb lekarskich nie znajdziesz Czytelniku rzetelnej informacji o problemie, a tylko straszenie o hipotetycznych powikłaniach. Żaden z koryfeuszy wakcynologii nie trudzi się plamieniem papieru pracami naukowymi o skuteczności szczepień. Próżno byś szukał prac dotyczących losu dzieci szczepionych taką, czy inną szczepionką po 10, czy 15 latach od zaszczepienia.

prof. dr hab. n. med. Ewa Bernatowska – Zastępca przewodniczącego Zespołu
www.podyplomie.pl/?id=apd_imm_program
(grant edukacyjny firmy Baxter Polska)

prof. dr hab. n. med. Anna Bręborowicz – członek Zespołu
www.gsk.com.pl/o_firmie/dzialalnosc_naukowa_stala_oferta.html
(stała oferta wykładów i warsztatów na stronie GSK).

prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz – Kierownik Zakładu Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej w Narodowym Instytucie Leków –
www.antybiotyki.edu.pl/pdf/RekomendacjeA42009.pdf
(grant naukowy GSK)

dr hab. n. med. Teresa Jackowska – członek Zespołu oraz Krajowy Konsultant ds. Pediatrii, a także doradca ”społeczny” Rzecznika Praw Dziecka
www.bip.mz.gov.pl/ministerstwo-zdrowia/oswiadczenia-konsultantow-w-ochronie-zdrowia
(według swojego oświadczenia wykonuje zajęcia zarobkowe zlecone przez producentów szczepionek Pfizer, MSD, GSK i Novartis)
Honoraria od firmy GSK i MSD za wykłady wygłaszane na konferencjach naukowych i szkoleniowych oraz finansowanie udziału w międzynarodowych kongresach i konferencjach naukowych.

Dorota Zawadzka – doradca społeczny Rzecznika Praw Dziecka – współpraca z producentem szczepionki przeciw rotawirusom
www.bialystokonline.pl/superniania-poprowadzi-warsztaty-w-bialymstoku,artykul,71847,9,1.html
oraz producentem margaryny

Krzysztof Łanda – prezes Fundacji Watch Health Care finansowanej przez koncerny farmaceutyczne, który został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
www.korektorzdrowia.pl/wp-content/uploads/fundacja-watch-health-care-sprawozdanie-z-dzialalnosci-za-okres-od-1-stycznia-2013-do-31-grudnia-2013.pdf.pdf

dr n. med. Paweł Grzesiowski – Sekretarz Zespołu, po opuszczeniu stanowiska w Narodowym Instytucie Leków założył prywatną Fundację Instytut Profilaktyki Zakażeń o koniecznych do wyjaśnienia źródłach finansowania.
www.antybiotyki.edu.pl/pdf/RekomendacjeA42009.pdf
(wykłady dla GSK, Polfa)

dr n. med. Jacek Mrukowicz
W okresie minionych 3 lat otrzymałem:
honoraria od firmy GSK i MSD, producentów szczepionek przeciwko HPV, za wykłady wygłaszane na konferencjach naukowych i szkoleniowych
finansowanie udziału w międzynarodowych kongresach i konferencjach naukowych od firmy GSK.
Jestem redaktorem naczelnym czasopisma „Medycyna Praktyczna Pediatria” i suplementów „Szczepienia” wydawanych przez wydawnictwo Medycyna Praktyczna, w których pojawiają się m.in. reklamy szczepionek i produktów wytwarzanych przez firmy GSK i MSD.
Jestem etatowym pracownikiem „Medycyny Praktycznej Szkolenia”, która organizuje konferencje i warsztaty szkoleniowe dla lekarzy i pielęgniarek, w tym m.in. sponsorowane przez firmę GSK.

dr hab. n. med. Leszek Szenborn, prof. nadzw. AM, członek Zespołu
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003139391070010X
(honoraria za wykłady/konsultacje, finansowanie uczestnictwa w konferencjach i kongresach naukowych (MSD i GSK), prowadzenie badań klinicznych (GSK))

prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki – członek Zespołu
www.gsk.com.pl/o_firmie/dzialalnosc_naukowa_stala_oferta.html
(stała oferta wykładów i warsztatów na stronie GSK)
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003139391070010X
(uczestniczył w badaniach klinicznych, wykładach sponsorowanych oraz korzystał z pomocy finansowej przy wyjazdach na kongresy naukowe od kilku

„ pp • a year ago
 Pani profesor Brydak jest biologiem, a nie lekarzem. Od wielu lat sponsoruje ją Sanofi. Kiedyś byłem na zjeździe lekarzy zakaźników. Nie potrafiła odpowiedzieć nawet na proste pytanie „jaki jest odsetek trafności wyboru szczepionek do realnie istniejącego zagrożenia.

Próżno byś szukał prac, poruszających zagadnienie, ile dzieci po szczepieniu przeżyło rok, czy dwa. A śmierć jest tak zwanym twardym dowodem. Jedynym dowodem, którego oszukać nie można.

Zamiast tego, wakcynolodzy podają poziom wzrostu przeciwciał po szczepieniu. Przeciwciała wskazują na kontakt z danym wirusem, czy bakterią, ale zupełnie nic nie mówią o odporności! Odporność, to o wiele bardziej złożony problem.

Jak to jednak udowodnili pracownicy firmy Merck produkującej szczepionki, ten wzrost przeciwciał osiąga się poprzez dodatnie przeciwciał króliczych. Czyli poprzez zwykłe oszustwo.

I mamy kolejny problem. Brak bowiem jakichkolwiek polskich prac naukowych na temat tych powikłań. A co się naprawdę dzieje z dziećmi szczepionymi? Otóż badania publikowane w periodykach medycznych udowadniają, że dzieci szczepione szczepionkami inaktywowanymi mają śmiertelność aż o 800% większą w okresie pierwszych sześciu miesięcy i o 500% większa w okresie następnych 12 miesięcy. Generalnie dzieci otrzymujące szczepionki inaktywowane mają śmiertelność o 64 % większą. Są to badania afrykańskie z 2014 roku, czyli jak najbardziej bieżące.

Ale kogo to obchodzi? Interes się kręci.

Czyli pod pretekstem wyimaginowanego pojęcia zdrowia publicznego, które istnieje tylko w umysłach bankierów, masowo zabija się dzieci. A u nas Rząd Warszawski [Grzegorz Braun] się dziwi, że liczebność społeczeństwa spada.

Innym problemem związanym ze szczepieniami przeciwko rotawirusom, czyli nieistniejącej chorobie, jest zawartość chlorku wapnia w tej szczepionce.

Szczepionka Rotarix jest dopuszczona do stosowania u dzieci już od 6 do 24 tygodnia życia. W Polsce dzięki pomocy Rzecznika Praw Dziecka! A miał on bronić dzieci!!!

Wg Instytutu Vaccine Safety z John Hopkins School of PUBLIC HEALTH, chlorek wapnia jest stosowany jako pożywka w tej szczepionce [oraz w szczepionce przeciwko grypie].

Wg oficjalnej dokumentacji MSDS z www.ScienceLab.com. chlorek wapnia jest niebezpieczny w przypadku kontaktu bezpośredniego ze skórą, gałką oczną i w przypadku spożycia, czy dostania się do układu oddechowego. Brak informacji, co się dzieje w przypadku podania bezpośredniego do krwioobiegu, czy tkanek miękkich. Brak badań na ludziach.

Udowodniono na zwierzętach, że chlorek wapnia powoduje:

zmiany mutagenne w komórkach somatycznych ssaków,
zmiany mutagenne komórek bakteryjnych
może być przyczyną uszkodzenia następujących organów: serce, układ krążenia,
może powodować raka, jak to wykazały badania na zwierzętach.

Możesz więc teraz ocenić te wypowiedzi wakcynologów, którzy twierdzą, że szczepionki są najlepiej przebadanymi preparatami w medycynie. Ale także musisz zrozumieć, dlaczego firmy farmaceutyczne dają im tak wysokie honoraria za wykłady.

Musisz także zrozumieć, dlaczego PT Członkowie Izb Lekarskich nie chcą ujawnić od 5 lat swoich powiązań z przemysłem farmaceutycznym. I dlaczego Ministerstwo Zdrowia nie zleca przeprowadzania odpowiednich badań skutków szczepień, tylko zatwierdza coś takiego, jak szczepionkę przeciwko praktycznie nieistniejącej chorobie.

Twórca tej szczepionki protawirusom dostał kilkadziesiąt milionów dolarów za publikowanie panegiryków na temat szczepionek.

Komu to służy?

Pfizer w 2012 roku 4 miliardy 100 milionów dolarów, GlaxoSmithKline 5miliardów 260 milionów, Novartis 1 miliard 180 milionów, Merck oraz Sanofil łącznie 5 miliardów 270 milionów.

Są to łącznie kwoty większe, aniżeli całoroczne wydatki Polski na służbę zdrowia. A to tylko 5 firm zarobiło na jednym preparacie, wcale nie będącym lekiem. Ten zysk jest liczbową miarą ogłupiania społeczeństw. Musicie więc Szanowni Czytelnicy zrozumieć, że Bigfarmie warto zainwestować kilka milionów na łapówki dla urzędników i żółtych dziennikarzy, aby wasze przymusowo zbierane podatki przelać do własnej kieszeni.

Celare fraudem fraus est, co się przekłada: ukrywanie oszustwa jest oszustwem!

[rzymska maksyma prawna]

www.thevaccinereaction.org.2016/07/calcium-chloride
www.thevaccinereaction.org/2016/06/how-aluminium-
PubMed 10067727
PubMed 8546886
Pub Med3361685
PubMed16098653
Pub Med 22425036
PubMed 21568886
PubMed16019791
PubMed 20807425
PubMed24103160

Źródło:
Dzięki uprzejmości i za zgodą
dr Jerzego Jaśkowskiego
[email protected]

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Archiwa

Kategorie

0
    0
    Twój Koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu