Glifosat – szczepionki – śmierć. Kolejny sukces wakcynologów!

Dr Jerzy Jaśkowski, Porady | 2 Komentarze

Urzędnik nie ma Ojczyzny, jemu wszystko jedno, gdzie on jest i co on robi.
Urzędnik to nawet duszy mieć nie może. Bo czy może mieć duszę maszyna do pisania? M.R.

Każdy złotousty aktor sceny politycznej, grający opracowany gdzieś tam scenariusz zachłystuje się pojęciami takimi jak demokracja, prawa człowieka, itd.

Ale chyba żaden z pośród nich nie zapoznał się nawet nie wspominając o nauczeniu i zapamiętaniu co znaczą „prawa człowieka”.

A podstawowe prawa człowieka są uniwersalne.

Mówią one o nienaruszalności życia od chwili poczęcia.
Mówią one o szacunku do wartości jednostki i jej pragnień.
Mówią one o konieczności ochrony jednostki tym większej czym bardziej jest ona bezbronna.

[Karta UNESCO www.unesdoc.unesco.org/

Podobnie już wcześniejsze były określone prawa na podstawie których działały Sądy w Norymberdze po II Wojnie Światowej.

Dobrowolna zgoda jednostki na zabiegi medyczne jest absolutnie niezbędna.

Oznacza to, że jednostka powinna mieć absolutną zdolność prawną do wyrażania zgody i rozumienia danego eksperymentu. Zgoda ta musi być całkowicie dobrowolna, bez użycia elementu siły, oszustwa, przymusu innego rodzaju, ukrytego.

Podobnie Deklaracja Praw Człowieka- ONZ, ratyfikowana przez Rząd Polski stwierdza jednoznacznie:

Art.3
Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego.

Art.5
Nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu.

Komentarz:
Nie da się ukryć, że przymusowe leczenie jest nieludzkie i poniżające, szczególnie kiedy pod pretekstem leczenia podaje się neruotoksyny lub inne środki toksyczne o nieokreślonych skutkach. Takie postępowanie jest nie tylko sprzeczne z powyższą zasadą ale powinno podlegać w Państwie Prawa pod Kodeks Karny. Sam więc widzisz Sz.Człowieku gdzie żyjesz.

Art.6
Każdy człowiek ma prawo do uznawania wszędzie jego podmiotowości prawnej.

Art.9
Nikt nie może być samowolnie aresztowanym, zatrzymywanym lub wygnany z kraju.
Bez rzetelnego procesu

Art 18.
Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania, prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub przekonań oraz wolność do uzewnętrzniania indywidualnie lub wspólnie z innym, publicznie lub prywatnie, swojej religii lub przekonań poprzez swoje nauczanie, praktykowanie, uprawnianie kultu lub przestrzeganie obyczajów.

www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/

Tak stanowi PRAWO.

Ale czy w tym kraju pomiędzy Odrą i obecnie Bugiem jest ono przestrzegane?

Niestety należy w to wątpić.

Proszę rozważyć pierwszy lepszy przykład. Ostatnio prasa podała, że w Rybniku jakiś obywatel bez wyroku siedział w areszcie przez 11 lat pomimo, że za przestępstwo, które ewentualnie byłby oskarżony najwyższy wymiar kary wynosił 4 lata. Inny przesiedział 8 lat w Lublinie.

Czy komukolwiek z mafii lubelskiej spadł przysłowiowy włos z głowy? Nie słyszałem. Wszyscy pozostali na stanowiskach.
A przecież musiała być w tą sprawę zamieszana liczna grupa ludzi. I to wielokrotnie prokuratura i sądy, policja i adwokaci.
Ale także wymiar sprawiedliwości nie był dekomunizowany i agenci przeszli do nowych grup trzymających władzę.
Dlaczego w Polsce nie stosuje się zwyczaju anglosaskiego i na stanowisko prokuratora czy przewodniczącego sądu nie głosują mieszkańcy w wyborach bezpośrednich?

Wiadomo dlaczego.

Starsi i mądrzejsi mieliby pewne utrudnienia w prowadzeniu na smyczy dołów.
Dlatego wynagrodzenie urzędników jest wyższe aż o 30% od reszty społeczeństwa.

Dlatego Policja ma jeszcze wyższe dochody.
W celu trzymania tych dołów w posłuchu i pracowania na zasadach Robotów Biologicznych tworzy się całą masę rozmaitych urzędów. Oczywiście tworzy się je pod pretekstem pracy dla społeczeństwa.

Jest to zdecydowanie Fałszywa Flaga.

Podam konkretne przykłady z zakresu medycyny.
Do pilnowania stanu sanitarnego powołano Główny Inspektorat Sanitarny, Stacje san-epidów w terenie i dodatkowo Ministerstwo nie wiadomo dlaczego zwane Zdrowia.
Innymi słowy owi urzędnicy opłacani zdecydowanie lepiej aniżeli reszta społeczeństwa maja nas ostrzegać o rozmaitych niebezpieczeństwach czyhających na nasze zdrowie.
A w praktyce, cały czas widzimy i słyszymy tylko ustawy, które uszczuplają nasze przymusowo nam zabierane pod pretekstem podatków, pieniądze.
Proszę zauważyć, GIS i podległe mu służby interesują się głównie handlem szczepionkami.
Podobnie MZ zajmuje się głównie ustawami przykładowo:
„O Zdrowiu Publicznym”, chociaż każdy maturzysta wie, że publiczne to są burdele a zdrowie jest zawsze sprawą indywidualną.
„O Zdrowi Psychicznym”, chociaż powszechnie wiadomo, że przybudówka ta ma przejąć cześć uprawnień sądów powszechnych.

Obecnie sędzia może skazać obywatela na zatrzymanie w areszcie na okres 3 czy też 6 miesięcy. Czyli jest możliwość odwołania się, są obrońcy itd. Sprawa staje się jawna.
Po wprowadzeniu Ustawy o Zdrowiu Psychicznym sędzia będzie mógł zlecić badania, których czas wykonania jest nienormowany. Innymi słowy dany delikwent może pod pretekstem choroby psychicznej siedzieć na oddziale zamkniętym kilkanaście lat.
PRZYMUSOWE badania psychiatryczne na ściśle zamkniętym oddziale nie mają limitu czasowego. A aktorzy sceny politycznej z Wiejskiej zatwierdzili taki bubel.
Muszę przypomnieć, ze tzw. psychuszki i schizofrenia bezobjawowa to wynik pierestrojki M.Gorbaczowa.
Przecież żadnych statystyk ile osób siedzi w szpitalach z powodu badań psychiatrycznych na wszelki przypadek się nie prowadzi.
Nie wspomnę już o czasie pobytu. Ostatnio podobno trzymano takiego delikwenta kilkanaście lat. Bezkarnie!!!
Okazuje się także, że najniższy szczebel administracji: san-epidy przez wiele lat łupiły ludność karami bezprawnie. Mogły i przez całe dekady nakładały mandaty na Rodziców nie chcących szczepić swoich dzieci.

Czy ktoś został ukarany?

Oczywiście, że nie.

Gdzie w takim razie były te wszystkie urzędy kontrolne z nazwy?

Innymi słowy pod pretekstem walki o nie wiadomo co – czyli pieniądze, dla starszych i mądrzejszych, zgodzono się na istnienie przepisów bezprawia.
Temu zresztą służą tzw. książeczki zdrowia Dziecka czy prowadzenie czipów medycznych – na razie w postaci kart elektronicznych.

Kolejnym bezpośrednim dowodem, że te instytucje państwowe są wymyślone jak bufory mające ułatwić okradanie Paków jest poniższy fakt.

Narodowy Instytut Ochrony Zdrowia Publicznego PZH ma między innymi uprawnienia do zmuszania obywateli do szczepień. Jednocześnie jako marchewkę musi kontrolować jakość dostępnych a przez siebie sprowadzanych szczepionek. Na czymś musi zarabiać

Już od dawna wiadomo, ze p. prof. Buchols, kierownik takowego zakładu kontroli szczepionek traktuje swą funkcję abstrakcyjnie. Udowodniłem to przed laty, w programie telewizyjnym wykazując, że kobieta nie wie nawet co znajduje się w informacji o szczepionkach, umieszczonej na stronie internetowej jej Zakładu. Chodziło o okłamywanie społeczeństwa o wycofaniu rtęci a na stronie Zakładu podano, że rtęć nadal znajduje się w kilku szczepionkach.

Obecnie przytaczam kolejny dowód o fikcji istnienia tych instytucji.

Opublikowane 06 września 2016 r dane wskazują, że we wszystkich szczepionkach znajduje się glifosat, znany środek toksyczny, uszkadzajacy nerki i prawdopodobnie rakotwórczy. Te toksyny za zgoda PZH wstrzykuje się bezpośrednio do krwi niemowląt.

Potencjalnym celem dodatku glifosatu do szczepionek wydaje się być trucie społeczeństwa. Widocznie za wolne było spryskiwanie tylko pół i trucie poprzez żywność, oczywiście za zgoda Ministerstwa Rolnictw.

Dr Anthony Samsel opublikował dane, że glifosat zwany w Polsce Randapem znajduje się we wszystkich przebadanych przez niego szczepionkach. Dr Anthony Samsel

Zauważ proszę, że wakcynolodzy apelują do podawania jednorazowo nawet kilku szczepionek.

Badania wykazały, że pestycydy są mieszaniną wielu substancji i związków toksycznych. W toksykologii to się nazywa Indeksem Toksyczności.

Okazuje się, że „nasi” eksperci nie pokusili się do dnia dzisiejszego o przebadanie synergizmu tych związków. Cały czas określają toksyczność na podstawie tylko jednego głównego składnika.

Jest to szkolny błąd, który każdy pijaczek z pod budki z piwem doskonale zna.

„Nie chcąc mieć kaca, nie mieszaj trunków”.

Niestety okazuje się, że poziom wiedzy merytorycznej pracowników Narodowego Instytut Zdrowia Publicznego jest na trochę niższym etapie.

Proszę samemu sprawdzić.

Po pierwsze; brak na stronach PZH jakichkolwiek danych na temat składu poszczególnych szczepionek.

Po drugie; brak jakichkolwiek pozycji piśmiennictwa o toksyczności zawartych w szczepionkach związków. Przypomnę, że na temat toksyczności aluminium w PubMed znajduje się ponad 4500 prac naukowych. Nie wiem, czy nieznajomość tych prac to wynik niekompetencji czy celowa robota depopulacyjna.

Po trzecie; przebadano toksyczność 9 najpopularniejszych pestycydów na trzech ludzkich liniach komórkowych : HepG2,HEK293 i JEG 3.

Przebadano następujące pestycydy:

glifosat, izoproturon, fluoroksyper, pirymikarb, imidaklopryd, acetamipryd, tebukonazol, epoksykonazol i prochloraz.

Badano:

czynność mitochondriów, degradacje błony komórkowych i kaspazy 3/7.

Wnioski z tych prac.

Okazało się, że substancje te są od 300 do 600 razy bardziej toksyczne aniżeli stosowane do spryskiwania roślin.

Randap czyli glifosat był jednym z najbardziej toksycznych pestycydów. A jak wiadomo ani Ministerstwo Zdrowa, ani Ministerstwo Rolnictwa nie ostrzegaja o tym ludności.

Mało tego, nie badają zawartości glifosatu w artykułach spożywczych,

Mało tego, Minister Zdrowia zgodził się na wstrzykiwanie tej trucizny do krwi niemowląt, noworodków i dzieci polskich.

Mało tego, MZ wymyśliło fałszywą flagę pod nazwą „uczulenie na gluten” aby ukryć zatrucie przewlekłe glifosatem. Ta nowa jednostka chorobowa „alergia na gluten” ma cała masę ogłupiaczy, nierzadko z tytułami naukowymi, Wystarczy sprawdzić wyszukiwarką jak to obnażają swoją niewiedzę rozmaitego rodzaju osobnicy, podając porady o stosowaniu diety bezglutenowej.

Nie można przecież zarzucić Ministerstwu, że nie ma pojęcia co wpuszcza na rynek polski bez przebadania? A w jakim celu są wydawane w takim razie pieniądze na rzekome testowanie szczepionek i jaki jest prawdziwy cel utrzymywania zakładu p. prof. Bucholc?

Wyniki tych badań całkowicie dewaluują tzw. dopuszczalne dawki pestycydów jako rzekomo nieszkodliwe.

Do pestycydów dodaje się tzw. adiuwanty, które łącznie tworzą o wiele gorszą truciznę aniżeli pojedynczy związek.

Podobnie jest w szczepionkach.

Pomimo prawie 300 lat stosowania szczepionek i ok. 100 lat współcześnie, brak jakichkolwiek badań, nie tylko potwierdzających skuteczność tych preparatów, ale udowadniających ich nieszkodliwość.

Już obecnie wiemy, że np. naturalne przechorowanie odry zmniejsza prawdopodobieństwo zachorowania przez kobiety na raka piersi czy jajników.

Wszyscy głośno dyskutują o prawach człowieka a dopuszczanie do trucia społeczeństwa pozostawiają bez jednego słowa sprzeciwu.

I teraz musisz się sam zastanowić Szanowny Czytelniku czy celem działania owych Ministerstw jest poprawa zdrowia społeczeństwa czy też są to działania depopulacyjne.

Jeżeli zakładasz, ze chodzi im o poprawę zdrowa to wyraźnie widać, że stanowiska te obsadzane są przez wyjątkowo niekompetentnych osobników.

Jeżeli natomiast zakładasz, że to chodzi o depopulacje, czyli doprowadzenie populacji polskiej do liczebności zadeklarowanej w Raporcie Klubu Rzymskiego [instytucji utworzonej przez CIA] z 1971 roku, tj. do 15300 000, to trzeba przyznać że są to fachowcy wysokiej klasy. Stosują tą metodę od ponad 25 lat bez słowa sprzeciwu reszty ludności zamieszkałej pomiędzy Odra i obecnie Bugiem.

Zdołali swoimi działaniami obniżyć dzietność kobiet w Polsce do poziomu 0.9 czyli praktycznie skazali Naród na wymarcie. Populacja aby zapewnić sobie przetrwanie musi posiadać dzietność kobiet na poziomie co najmniej 2.2 – 2.3.

I to by było na tyle w przedstawianiu radosnej twórczości urzędniczej, oczywiście za pieniądze podatnika

„ Na Zachodzie, szczepione są dzieci z rodzin biednych, niewykształconych z dzielnic lumpenproletariatu, kolorowi. Nie szczepią się dzieci z rodzin bogatych, wykształconych, białych”

A Ty czytelniku do jakiej grupy należysz?

Źródło:
Dzięki uprzejmości i za zgodą
dr Jerzego Jaśkowskiego
[email protected]

2 komentarze

 1. Anonim

  Scyzoryk sie otwiera gdy sie to do kupy wszystko polaczy. Gmo-chemtraills-szczepionki-transhumanizm-iluminavi itp

  Odpowiedz
 2. Anonim

  Drugi obóz hitlerowski.

  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Archiwa

Kategorie

0
  0
  Twój Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu