Alfabet Jerzego Zięby. K jak komórkowe telefony.

W alfabecie Jerzego Zięby literka K jak komórkowe telefony. O wpływie fal elektromagnetycznych na organizm oraz o medycynie akademickiej i naturalnej z Jerzym Ziębą, autorem popularnej książki „Ukryte terapie…”, rozmawia Jarosław Krajewski.